Gözler İnovasyonda: Bilgisayarla Görme Teknolojisi Avrupa İş Verimliliğini Dönüştürecek

Avrupalı karar vericiler, Üretken Yapay Zekadaki gelişmelerden güç alan Bilişim Vizyonu uygulamalarının, işletmelerin 2024 ve önümüzdeki üç yıl içerisinde üretkenlik cam tavanını aşmasına yardımcı olacağını tahmin ediyor.

Yapay zeka (AI) etrafındaki gündem, Üretken Yapay Zeka ve ChatGPT’nin hızlı evriminden, kullanımını şekillendiren AB düzenlemelerine ve video ve görüntü düzenlemede devrim yaratan yenilikçi yaratıcı araçlara kadar medya ortamını doyuruyor.

Ancak son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar, bu durumun değişmek üzere olduğunu ima ediyor. Bu dönüşümün ön saflarında, yapay zekanın tüm potansiyelini gerçekleştirme sorumluluğunu üstlenmeye hazır olan ve potansiyel olarak Gartner Hype Cycle’ın tahminlerini bile geride bırakan Bilgisayarla Görme teknolojisi yer alıyor. Bu teknoloji, Avrupalı işletmeler için muazzam bir zamanlamayla geliyor.

Son on yılda, üretkenlik artışı büyük ölçüde durgunlaştı. Teknolojideki ilerlemelere ve işgücü eğitimi ve becerilerindeki artışlara rağmen, üretkenlikte beklenen artış karşılanamadı.

Ekonomik analistler, yaşlanan altyapı, düzenleyici engeller ve tüm sektörlerde dijital dönüşümü tam olarak benimseme konusundaki tereddüt dahil olmak üzere bu durgunluğun karmaşık bir etken ağına bağlı olduğunu söylüyor. Finansal krizler ile jeopolitik belirsizliklerin ardından ortaya çıkan ve devam eden zorluklar, manzarayı daha da karmaşık hale getirerek temkinli yatırım stratejilerine ve uzun vadeli inovasyon yerine kısa vadeli istikrara odaklanılmasına sebep oldu.

Ancak bu çerçevede, Üretken Yapay Zekadaki gelişmelerle desteklenen Bilgisayarla Görme teknolojisinin benimsenmesi, işletmelerin nihayet üretkenlik cam tavanını aşmalarına yardımcı olabilir. Yapay zeka iş karar vericileri arasında yakın zamanda yapılan bir anket, çarpıcı bir fikir birliğini ortaya koyuyor: Bilgisayarla Görme uygulamalarının benimsendiği takdirde önümüzdeki üç yıl içerisinde üretkenliği ortalama yüzde 42 oranında artırması bekleniyor. Özellikle imalat sektörü, yüzde 52’ye varan verimlilik artışlarıyla dönüştürücü bir sıçramanın eşiğinde duruyor. Araştırmaya göre Bilgisayarla Görme, Gartner Hype Cycle’ın Yapay Zeka için tanımlanan Üretkenlik Platosu’na doğru yükseliyor.

Genellikle “yapay zekanın gözleri” olarak tanımlanan Bilgisayarla Görme, bilgisayarların ve sistemlerin dijital görüntülerden anlamlı bilgiler çıkarmasını sağlar. Bu teknoloji, görüntüleri gözlemler, tanımlar, sınıflandırır, izler ve eyleme geçirilebilir “bilgi” olarak yorumlar, böylece insanlar veya tamamlayıcı yapay zeka sistemleri tarafından üstün analizin önünü açar.

Görüntü İşleme’nin çok yönlülüğü, onarım ve bakım ile üretim hattı izleme ve kalite kontrolden güvenlik, sağlık, lojistik, tedarik zinciri yönetimi, gerçek zamanlı projeksiyon haritalama ve insan takibine kadar çok sayıda iş departmanında yaygın olarak uygulanmasından anlaşılmaktadır. Bu geniş kullanım alanı yelpazesi, Görüntü İşleme teknolojisinin dönüştürücü potansiyelinin altını çiziyor.

Fakat araştırma yalnızca iyi haber getirmiyor, halen aşılması gereken engeller bulunuyor. Teknolojiye olan heveslerine rağmen, araştırmaya katılanlar bu teknolojiyi kullanmada hala önemli zorluklarla karşılaştığını bildiriyor. Katılımcılar, harici uzman desteğinin olmamasına (yüzde 37) ve kuruluşlarda Bilgisayarla Görme uzmanlığını sürdürmedeki zorluklara (yüzde 33) birincil engel olarak işaret ediyor.

Ek olarak, yapay zeka destekli Bilgisayarla Görme uygulamalarının konuşlandırılması, veri güvenliği, kişisel gizlilik, gözetim, kurumsal rehberlik eksikliği ve işten çıkarma korkularının işletmeler arasındaki en büyük endişeler olması nedeniyle önemli etik kaygılar da gündem oluyor.

Ancak kuruluşlar, zorlu yolun sonundaki üretkenlik ödülünü kazanmak için bu zorlukların üstesinden gelmeye kararlı görünüyor. Yapay zekaya olan coşku Bilgisayarla Görme’de bitmiyor; Üretken Yapay Zekanın daha geniş çapta benimsenmesi de hızla artıyor. Araştırmaya göre, ankete katılanların üçte ikisinden fazlası (%67) üretken yapay zeka kullanmanın işletmeleri için önemli olduğunu düşünüyor. Üçte birinden fazlasının (%37) halihazırda uygulanan çözümlerin avantajlarından yararlandığı ve planlama veya uygulama aşamalarında eşit bir oran olduğu ışığında yapay zeka dağıtımının gidişatı güçlü görünüyor. Bir azınlık, yapay zekanın iş uygulamalarına entegrasyonuna eşlik eden daha geniş zorluklar ve hususları değerlendirmeye devam ediyor, tereddüt ediyor.

Bu araştırmanın sonuçları, iş liderlerinin Bilgisayarla Görme uygulamalarının Avrupalı işletmeler için büyük bir fırsat sunduğunu gördüklerini ortaya koyuyor. Karmaşık süreçleri otomatikleştirerek, derin veri içgörüleriyle karar verme sürecini geliştirerek ve yenilikçi hizmet ve ürünleri teşvik ederek üretkenlik artışının önündeki engelleri aşma şansı olarak değerlendiriyorlar. Avrupa’nın ekonomik manzarasını rahatsız eden üretkenlik durgunluğunun üstesinden gelmek için teknoloji ve insan yaratıcılığının birleştiği bir geleceğe doğru daha geniş bir geçişi simgeliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir